เชื่อต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ครูสไปรท์ดอทคอท เชื่อต่อฐานข้อมูลไม่ได้
ประกาศ :
พบปัญหาการใช้งานติดต่อครูสไปรท์
Jittawat Heamgrajang

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง ม.4/7วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง ม.4/8